Daska za ikone

Lipova daska sa preparaturom za ikone
Pravougaona i lučne